FANDOM


StoneRuins1

Stone Ruins

Là map đầu tiên các chiến binh BCU đặt chân đến. Quái vật rất hiền lành cùng với cảnh vật thanh bình.

Nếu là chiến binh ANI, khi chết bạn sẽ về thành phố.
Trụ chiến thuật

Stone ruins

Stone Ruins

Map không có trụ.


Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại Ghi chú
Watcher 2 - - Thụ động -
Ground exerciser 2 - - Thụ động -
Support exerciser 2 - - Thụ động -
Guard Messenger 2 - - Thụ động -
Bombing exerciser 3 - - Thụ động -
Fighter exerciser 4 - - Thụ động -
Overwatcher 6 - - Thụ động -
Bonebat 7 - - Thụ động -
Superwatcher 8 - - Thụ động -
Pepo 1 - - Thụ động Map nhiệm vụ
Hemo 2 - - Thụ động Map nhiệm vụ
Flyseed 5 - - Thụ động Map nhiệm vụ

Stone ruins không có quái vàng.

Boss

Stone ruins không có boss chính nào.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.