FANDOM


Img Portsmouth

Hẻm núi Portmouth

Hẻm núi bao phủ bớt băng tuyết và có một nhà vòm khá rộng ở giữa map. Đó cũng là nơi sẽ xuất hiện trụ.

Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Pandea A.

Trụ chiến thuật

Porstmount

Hẻm núi Portmouth

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu, trong nhà vòm giữa map.
Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại
Andro 85 - - Tự tấn công
Spear 82 - - Tự tấn công
Rascal 83 - - Thụ động
Seifer 83 - - Tự tấn công
Vatallus Scouter 80 - - Tự tấn công
Heinous 83 - - Tự tấn công

Quái vàng xuất hiện khá nhiều tại Hẻm núi Portmouth.


Boss

Echelon

Echelon

Tên Level Máu Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh
Echelon 85 - - 12h

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.