FANDOM200px-Img Den of Site A
Hầm B là một đường hầm dẫn trực tiếp đến Thành phố Bark của phe BCU. Trong hầm còn có Scout Guard giúp đỡ chiến binh BCU chiến đấu với chiến binh ANI và là quái của nhiệm vụ Tiến vào Mặt trăng của ANI. Hầm B có thể đến từ Redline.

Nếu là chiến binh ANI, khi chết bạn sẽ hồi sinh tại đây.
Trụ chiến thuật Edit

Map không có trụ.

100px-Img Den of Site B BM

Quái vật Edit

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại
Scout Guard - - - Tự tấn công

Map không có quái vàng.

Boss Edit

Map không có boss.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.